wz
Čekatelská zkouška - 1.víkend
25. – 27. ledna 2008 ve skautské klubovně v Mikulčicích

     Ráno v pátek 25.1.2008 v 7:18 jsme nastoupili (já, Retkvik, Poli a Míla) na vodňanském nádraží do vlaku a vyrazili směr Mikulčice, na čekatelské zkoušky pořádané okresem Hodonín. Cesta byla dlouhá, ale naštěstí nebyla žádná zpoždění, tudíž jsme všude dorazili včas a bez problémů. Krátce po půl jedné odpoledne jsme dojeli do Brna, kde už na nás čekala Mílova sestra a vyrazili jsme s ní na krátkou prohlídku Brna a také se zastavili v tamní skautské prodejně, kde jsme si opatřili materiály pro úspěšné složení čekatelských zkoušek.

     Čas letěl a brzy bylo 16:17, kdy už jsme ale museli být na hlavím brněnském nádraží, protože nám odjížděl vlak do Břeclavi a odtud do stanice Lužice, kde jsme prošli podchodem abychom jsme se dostali do Mikulčic a posléze doklopýtali do zdejších skautských kluboven.

     Tam se nám dostalo pěkného uvítaní. Hned jsme se ubytovali a netrpělivě čekali na začátek programu, který byl plánován na 19 hodin. Akce se zúčastnili skauti a skautky nejen z okresu Hodonín, ale také třeba z Červené Vody, Břeclavi či Prostějova a samozřejmě my z Vodňan.

     Program byl rozdělen na dva víkendy, v tomto prvním byl zaměřen na přednášky ze sedmi oblastí a ve druhém za 14 dní budou následovat zkoušky. Začali jsme společným nástupem v krojích všech zúčastněných za zpěvu Junácké hymny. Potom jsme se rozdělili na dvě skupinky, v jedné byli skauti a skautky, kteří chtěli vykonat čekatelskou zkoušku a ve druhé ti co chtěli zkoušku vůdcovskou. Ve 20 hodin začínala první dvouhodinová přednáška na téma metodika, kde jsme se dozvěděli o významu slibu, zákonů apod. Potom bylo na programu osobní volno, ve kterém se většina uchýlila ke stolním společenským hrám a kolem půlnoci se všichni odebrali ke spánku.

     Druhý den po snídani na nás čekali celkem čtyři přednášky: organizace a právo, hospodaření, pedagogika a psychologie a myšlenkové základy, proložené pohybovými hrami abychom stále jen neseděli na židlích. Po dni nabitém informacemi jsme se večer opět uchýlili ke stolním hrám, někteří šli ven nebo spát.

     V neděli byly na programu už jen dvě přednášky a to z oblasti bezpečnosti a zdravovědy. Po obědě jsme si šli pomalu sbalit a uklidit abychom mohli odjet domů. Vlak mám odjížděl ve 13:59 a do Vodňan jsme dorazili až ve 23:21.

    Za 14 dní na nás tedy čekají zkoušky, které se budou konat v Hodoníně. Doufám, že mám informace získané na tomto víkendu pomůžou k úspěšnému složení čekatelské zkoušky.

© Vladimír Petřík